Skip to main content

Solceller för projekt

Ett av Effectas största affärsområden är att leverera solceller i byggprojekt. Vi levererar system löpande till såväl LOU projekt som privata fastighetsprojekt. 

Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet inom området och kan vara såväl underentreprenörer som totalentreprenörer beroende på hur ni vill upphandla solkraftsystemet.

Beroende på systemets omfattning och upphandlingsform så kan vi projektera hela eller delar av solkraftsanläggningen alternativt räkna på ett befintligt förfrågningsunderlag. 

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

Effecta, en helhetsleverantör

Från Effecta kan du som projektör, utförare eller beställare få hjälp med alltifrån rådgivning, projektering, analyser och givetvis en komplett leverans tillsammans med utförande. Vi har en mycket stor erfarenhet av att vara en del i olika entreprenadformer och att fylla olika funktioner där det saknas kunskap eller erfarenhet. 

Effecta erbjuder hela kedjan från tanke till färdigt och besiktigat system med allt vad det innebär i olika projekt. Vi erbjuder helheten med vår egen personal i egen regi vilket ger oss kontroll över alla steg i kedjan och kan därför leverera en jämn och hög kvalitetsnivå. 

1. PROJEKTERING & UTFORMNING

Tack vare vår erfarenhet och vana med olika projekt och entreprenadformer så kan vi erbjuda den lösning och kunskap ni behöver. Vissa projekt är färdigprojekterade andra har blivit delvis projekterade och i vissa fall krävs en full projektering. Oavsett vad ert projekt kräver kan vi erbjuda er en effektiv lösning.

Projekt kan ofta löpa över lång tid och ny teknik kan erbjuda lösningar eftersom projektet fortlöper där nya möjligheter ges, vi är alltid flexibla och försöker att leverera den bästa lösningen för kunden.

För oss spelar storleken av anläggning ingen roll, vi kan projektera allt ifrån mindre anläggningar till solcellsparker.

2. UTFÖRANDE & INSTALLATION

Effectas installationer utförs av egen personal, vi har det fulla ansvaret genom vår leverans. Tack vare detta vet vi att vi kan leverera den kvaliteten som kunden förväntar sig. 

Vi arbetar efter kvalitets och miljödokument som är anpassade efter varje projekt där våra egenkontroller ger varje individuellt projekt det resultatet som är överenskommet.

3. EFTERMARKNAD & SUPPORT

För oss är eftermarknad och support en mycket viktig funktion, tack vare att vi är lokalt förankrade i storgöteborg och Halland sedan början av 80-talet kan vi ta hand om ett system som vi levererat även i framtiden. 

Effecta är inte en renodlad säljorganisation endast driven av att göra affärer utan vet vikten över tid av att ta hand om sina kunder och deras system. 

4. TEKNIK & FUNKTIONER

Tack vare samarbeten med ledande leverantörer på solceller, växelriktare och batterilösningar kan vi leverera alla tänkbara system och lösningar som finns att erbjuda. 

Vi är ett teknikintresserat företag och har som mervärde att kunna erbjuda funktioner och lösningar som ger en extra nytta med ett solkraftssystem. 

Det kan vara alltifrån processfunktioner i en verksamhet eller laddning av företagets elbilar på ett effektivt sätt.

Våra solcellsmoduler

I en leverans från Effecta får du alltid den senaste tekniken som erbjuds marknaden till ett rimligt pris. Vad det gäller själva solcellsmodulerna är vi inte knutna till en specifik tillverkare utan sonderar konstant marknaden efter vilken tillverkare som har rätt specifikation till rätt pris. Det är föränderlig värld där man förenklat kan säga att de fyra världsledande tillverkarna av solcellsmoduler ständigt jagar utveckling och pris. Vi på Effecta kan då välja det som stämmer bäst in på vår marknad och för våra kunder. 

Vi har alltid två typer av moduler tillgängliga, en så kallad "Full black" där ram, celler och folie är helsvart. Dessa är snyggare moduler och lämpar sig exempelvis för villakunder eller företag där panelerna syns. Helt enkelt en estetiskt tilltalande modul. 

Vi har även vad vi kallar en "projektmodul" som ofta är samma typ av modul men med vit folie och ibland en silverram. Denna modulen får ett några öre lägre pris per watt som kan innebära stor skillnad på de större projekt som vi utför för projektbeställare eller offentlig verksamhet. 

socellsmodul

Varför Effecta?

  • Erfarenhet
    • Vi är din lokala leverantör verksamma inom storgöteborg och Halland. Vår erfarenhet är minst sagt gedigen, vi har arbetat med solenergi sedan mitten av 90-talet vilket innebär att vi har en stor kunskap och erfarenhet. 

  • Ekonomi
    • Hos oss får du alltid kvalitetsprodukter, tack vare att vi dessutom köper in stora volymer och inte gör inköp för enskilda projekt så kan vi oftast erbjuda en prisbild som är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att vi kan erbjuda ett villaprojekt likväl som ett offentligt upphandlat projekt det bästa priset i förhållande till teknik.

  • Trygghet

    Vi är ett etablerat företag, vi använder våra egna installatörer och vår egen personal. Utöver de fördelar man får vid installationstillfället med ansvarstagande medarbetare så vet vi vikten av framtida service. Vi vill att en anläggning skall prestera väl över hela sin livslängd, vi tar ansvar för våra system även i framtiden!

Några exempel utförda av Effecta

ESSITY

Under början av 2021 utfördes en solcellsentreprenad åt Stena Fastigheter på Essityhuset i Mölndal. 

Projektet för Effectas del bestod i takmontage samt montage och installation av växelriktare med tillbehör. 

Husets utformning och geografiska läge har krävt stor planering och varit tidvis utmanande. Bland annat lyft av utrustning har krävt hänsyn till spårvägar, lokalvägar och trafikleder med avstängning av trafik och noggrann planering.

Projektets totala omfattning innefattar även laddstolpar och batterilagring i parkeringshuset. 

• Beställare: Stena Fastigheter AB
• Solcellsmoduler: Longi 370Wp, 446 st.
• Växelriktare: Sungrow 3st.
• Systemets installerad effekt: 165 kWp
• Beräknat årsutbyte: 162.000 kWh

SÄRÖ VÅRD & OMSORGSBOENDE

Hösten 2020 monterade Effecta ett tekniskt avancerat solkraftssystem och solvärmesystem på nya Särö Vård & Omsorgsboende.

Solkraftsystem:
Ett traditionellt solkraftsystem som utökats med batterilagring, visningsdisplayer, brandkårsbrytning samt övervakning. 

Solvärmesystem:
Förutom ren elproduktion så har Eksta Bostads AB ett solvärmesystem som stöttar tappvatten och värmebehov. Eksta Bostads AB är ett kommunalt bostadsbolag och har sedan begynnelsen arbetat med solenergi i sina fastighetsbestånd med mycket gott resultat. 

• Beställare: Eksta Bostads AB
• Solcellsmoduler: Solarwatt 300Wp, 362 st.
• Växelriktare: SMA 9st.
• Systemets installerad effekt: 108,6 kWp
• Batterilagring: TesVolt 28,8kW
• Beräknat årsutbyte: 102.300 kWh

KUNGSBACKAS NYA BADHUS

Hösten 2020 monterade Effecta solceller på Kungsbackas nya badhus. Projektet ingick i en upphandling av tre solkraftsprojekt som omfattade Fjärås Fritidscenter, Smedingeskolan och Kungsbackas nya badhus.

Montering har utförts med fristående ballastmontage på nygjort tak. 

• Beställare: Kungsbacka Kommun
• Solcellsmoduler: Longi 375Wp, 548 st.
• Växelriktare: Sungrow 3st.
• Systemets installerad effekt: 205.5kWp
• Beräknat årsutbyte: 201.500 kWh