Skip to main content

Solceller för lantbruk

Olika typer av lantbruk har olika energiförbrukningar. Exempelvis en mjölkgård har ofta en ganska jämn elförbrukning året runt och dygnet runt lite beroende på gårdens storlek. Det kan finnas toppar i förbrukningen i samband med att spannmål och foder skördas och torkas.

Lantbruk har för oss varit bland de absolut mest lönsamma installationerna som vi kunnat erbjuda, beroende på anläggningarnas storlek så har en betydande del av elproduktionen använts direkt i lantbrukets verksamhet med en mycket god avkastning som följd. 

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

Hur går man tillväga?

Stegen från att begära offert till att beställa och få en solcellsanläggning levererad från Effecta är enkla. Vi hjälper dig från första idé till en nyckelfärdig anläggning.

Hela vägen till målet använder vi vår egen personal som har lång erfarenhet och stor kunskap kring solenergi.

Efter att ni kontaktat oss så arbetar vi igenom ett antal steg för att säkerställa en leveranskvalitet som lever upp till högt ställda förväntningar och en mycket hög standard.

1. KOSTNADSFRI OFFERT

Vi inhämtar all relevant information om ert företags elförbrukning, behov och önskemål. Utefter den informationen kan vi lämna en offert med fasta priser. Vi lämnar även en energiberäkning med ekonomisk kalkyl som visar hur stor produktion och besparing kommer att göra i förhållande till investeringskostnad.

Oavsett ert företags behov eller önskemål så kan vi leverera rätt lösning. Vi vill även vara en seriös projektpartner som upplyser er om de olika alternativ som finns samt vad de ger för resultat. För oss på Effecta är det viktigt att du som kund förstår vad det innebär, vissa kunder vill ha en stor försäljning till elnät andra inte. Vi vill ge dig råd och tips så att ert framtida system blir som ni vill.

Det skall vara tryggt och enkelt att ta ett välgrundat beslut. 

2. ENERGIBERÄKNING

Eftersom vi ser energiberäkningen som en viktig komponent i ett lyckat system så levererar vi en heltäckande energiberäkning. Utifrån den kan man se hur mycket av solenergin som används direkt i fastigheten och hur mycket som säljs till elnätet.

Ifall vi får bra information från dig som kund i form av elräkning och exempelvis information om när verksamheten är igång, elbilar laddas etc så kan vi planera ett system som ger ert företag den funktionen som ni önskar. 

3. PROJEKTERING

Vid en beställning av ett system så påbörjas projekteringen, vi sätter upp unika egenkontrollplaner samt arbetsmiljöplaner för varje projekt. Samtliga delar av projektet är planerade och strukturerade innan arbeten påbörjas.

4. UTFÖRANDE & INSTALLATION

Vi utför våra solcellsentreprenader i egen regi, vi använder vår egen personal som är utbildade på sitt arbete. Vi arbetar efter ett egenkontrollsystem som säkerställer en mycket hög standard på de arbeten vi utför.

Vi använder alltid godkända fallskydd och efterlever gällande arbetsmiljöregler. Vi är mån om vår personal och arbetar mycket aktivt för att undvika arbetsplatsolyckor. 

5. DOKUMENTATION

Vi levererar Drift & Underhållsmaterial i en pärm som du som kund enkelt kan finna information om systemet även i framtiden när behov finns.

Detta kan vara särskilt viktigt i samband med ändringar i husets elsystem. 

6. LEVERANS

Vi levererar en färdig driftsatt anläggning. I samband med leverans så har vi en genomgång av systemets funktioner. 

Effecta erbjuder kostnadsfri* övervakning av internetuppkopplade anläggningar. Vi kommer då att kunna följa prestandan av er anläggning.

* Viktigt att internet finns tillgängligt i huset så att vi kan koppla upp din utrustning. 

Poulära tillval

Checkwatt

Var med och balansera elnätet!

Den största nyheten 2023 inom solcellsbranschen är helt klart att balansera elnätet. Checkwatt har tagit fram en lösning för Svenska kraftnät som innebär att ditt batterilager i ditt hus kan nyttjas för att stabilisera elnätet när det råder överproduktion eller underproduktion i elnätet. 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Batterilagring

Lagra din solel för natten

Med batterilagring kan man lagra ett överskott från solcellerna i batterier. När batteriet blivit fullt säljs automatiskt överskott ut på elnätet.

Batteriet kan sedan utnyttjas på kvällen eller natten när förbrukningen ökar. 

Just nu finns Grön teknik som ger upp till 50% prisavdrag på batterlagring för solceller. 

Elbilsladdning

Smartladda din elbil

Vi har flera olika sorters elbilsladdare. Oavsett om du vill ladda din elbil när elen är billig, när du har överskott från solanläggning eller snabbladda så har vi lösningar för dig. 

Vi hjälper dig i valet av laddare för din elbil. 

Smartmätare

Registrerar in & utgående el

En smartmätare ger en överblick av hur mycket el som levererats in till huset och hur mycket som levererats ut till nätet från huset. Med hjälp av den informationen kan man sedan beräkna förbrukning och försäljning samt framförallt få en större förståelse för sin energiförbrukning respektive energiproduktion. 

Anläggningens data presenteras i appen. 

Våra solcellsmoduler

I en leverans från Effecta får du alltid den senaste tekniken som erbjuds marknaden till ett rimligt pris. Vad det gäller själva solcellsmodulerna är vi inte knutna till en specifik tillverkare utan sonderar konstant marknaden efter vilken tillverkare som har rätt specifikation till rätt pris. Det är föränderlig värld där man förenklat kan säga att de fyra världsledande tillverkarna av solcellsmoduler ständigt jagar utveckling och pris. Vi på Effecta kan då välja det som stämmer bäst in på vår marknad och för våra kunder. 

Vi har alltid två typer av moduler tillgängliga, en så kallad "Full black" där ram, celler och folie är helsvart. Dessa är snyggare moduler och lämpar sig exempelvis för villakunder eller företag där panelerna syns. Helt enkelt en estetiskt tilltalande modul. 

Vi har även vad vi kallar en "projektmodul" som ofta är samma typ av modul men med vit folie och ibland en silverram. Denna modulen får ett några öre lägre pris per watt som kan innebära stor skillnad på de större projekt som vi utför för projektbeställare eller offentlig verksamhet. 

socellsmodul

Varför Effecta?

  • Erfarenhet
    • Vi är din lokala leverantör verksamma inom storgöteborg och Halland. Vår erfarenhet är minst sagt gedigen, vi har arbetat med solenergi sedan mitten av 90-talet vilket innebär att vi har en stor kunskap och erfarenhet. 

  • Ekonomi
    • Hos oss får du alltid kvalitetsprodukter, tack vare att vi dessutom köper in stora volymer och inte gör inköp för enskilda projekt så kan vi oftast erbjuda en prisbild som är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att vi kan erbjuda ett villaprojekt likväl som ett offentligt upphandlat projekt det bästa priset i förhållande till teknik.

  • Trygghet

    Vi är ett etablerat företag, vi använder våra egna installatörer och vår egen personal. Utöver de fördelar man får vid installationstillfället med ansvarstagande medarbetare så vet vi vikten av framtida service. Vi vill att en anläggning skall prestera väl över hela sin livslängd, vi tar ansvar för våra system även i framtiden!