Skip to main content

Värme från solceller

Ett effektivt och prisvärt sätt att utnyttja en del av sitt överskott är att värma vatten med hjälp av en styrd el-patron. Såväl ett hushåll som en verksamhet använder varmvatten och värme i olika stora mängder. Vi på Effecta kan erbjuda ett smart och prisvärt alternativ för att lagra varmvatten!

Fronius Ohmpilot gör det möjligt att lagra solenergi i ett vattenlager, passar perfekt i system där det idag redan finns en ackumulatortank. 

checkwatt

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

Fronius Ohmpilot

Fronius Ohmpilot kopplas samman med valfri Fronius växelriktare samt en Fronius Smartmeter. Principen är sedan enkel, när solcellerna generar energi övervakar smartmätaren (Fronius Smartmeter) hur mycket underskott eller överskott som finns i produktion. Ifall det finns ett överskott så startar en el-patron och genererar värme i en varmvattenberedare eller en ackumulatortank.

När vattenförrådet är fyllt med varmvatten så skickas överskottet ut på elnätet som ett traditionellt solcellssystem gör. 

Fronius Ohmpilot har flera smarta styrfunktioner för el-patronen. Den kan vid behov även starta el-patronen med energi från elnätet ifall man ställer in en lägsta tillåten temperatur, ifall solen inte kunnat ladda tillräckligt med varmvatten så används elnätet som en traditionell varmvattenfunktion.

En Fronius Ohmpilot kan driva alla "ohmiska" laster med energi.

Vilka kan ha en Ohmpilot

Om det finns en varmvattenberedare eller tank i värmesystemet som har en el-patron så kan man nästan uteslutande ansluta en Fronius Ohmpilot till systemet. 

Tack vare att en miniminställning av temperatur kan ställas in i systemet kan en befintlig el-patron ersättas eller i många fall användas. En lägstatemperatur kan då ställas så att el-patronen använder köpt energi från elnätet om det inte finns tillräckligt med energi från solen. 

Investeringskostnaden för en Fronius Ohmpilot är i förhållande till ett batteri mycket låg. Den ekonomiska vinsten med en Ohmpilot blir därför oftast mycket god och lönsam snabbt. 

Ofta går det att använda befintlig utrustning för produktion av varmvatten. Den befintliga el-patronen kan i vissa fall användas och andra fall bytas till en anpassad modell. 

För verksamheter som använder varmvatten i sin verksamhet eller produktion är Fronius Ohmpilot mycket kostnadseffektiv och lönsam som tillskott för att producera varmvatten.

Fronius Ohmpilot kan driva el-patroner i storlekar mellan 0-9kW.  

Varför Effecta?

  • Erfarenhet
    • Vi är din lokala leverantör verksamma inom storgöteborg och Halland. Vår erfarenhet är minst sagt gedigen, vi har arbetat med solenergi sedan mitten av 90-talet vilket innebär att vi har en stor kunskap och erfarenhet. 

  • Ekonomi
    • Hos oss får du alltid kvalitetsprodukter, tack vare att vi dessutom köper in stora volymer och inte gör inköp för enskilda projekt så kan vi oftast erbjuda en prisbild som är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att vi kan erbjuda ett villaprojekt likväl som ett offentligt upphandlat projekt det bästa priset i förhållande till teknik.

  • Trygghet

    Vi är ett etablerat företag, vi använder våra egna installatörer och vår egen personal. Utöver de fördelar man får vid installationstillfället med ansvarstagande medarbetare så vet vi vikten av framtida service. Vi vill att en anläggning skall prestera väl över hela sin livslängd, vi tar ansvar för våra system även i framtiden!