Skip to main content

Batterilagring

För några år sedan innebar ett batterilager ett sätt att lagra solenergi från dagen till dygnets mörka timmar. 

Det var då det, idag är ett batterilager så mycket mer! Förutom att kunna lagra gratis solenergi kan ett batterilager lagra billig el från nätet och till och med stabilisera elnätet. 

Batterilagret har därför blivit ett sätt att utnyttja billig elenergi när den finns tillgänglig för att användas när elen är dyrare. 

För privatpersoner finns även ett mycket generöst bidrag som ger upp till 50% avdrag (maximalt 50.000:-) vid nyinstallation. 

batterilagring

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

Användningsområden batterilagring

Anvädningsområdet för batterilagring är troligen det som utvecklats mest och snabbast inom vår bransch. För några år sedan lagrade man uteslutande överskott från solcellerna i batteriet. 

Idag används batteriet fortsatt till överskottslagring, man kan även fylla på batteriet när elen är billig för att använda den lagrade energin när elen är dyr. 

Utöver det kan man erbjuda sitt batteri till flextjänst för elnätet där man förenklat upplåter sitt batteri till Svenska Kraftnät för elnätsbalansering. 

Läs mer

Flextjänster, Checkwatt

Den stora trenden som har ett enormt intresse är att upplåta sitt batteri till Svenska Kraftnät för nätbalansering. 

Sedan Sverige och andra delar av europa drastiskt minskade sin kärnkraftsproduktion så har elnäten blivit känsliga och till viss del instabila. 

Som följd av detta så har så kallade flextjänster tillkommit för att stabilisera elnätet vid behov. I nuläget är ersättningsnivåerna för systemet otroligt goda och en batterilösning är därför en mycket god investering. 

Läs mer om nätbalansering här!

Lagra solöverskott

Ett batterilager tillsammans med en solcellsanläggning är en suverän kombination. Under dagen när överskott finns från solen så kan överskottet lagras i batterilagret istället för att säljas till nätet. 

När solen gått ned och el behöver hämtas från elnätet töms batteriet först. På så vis slipper man elkostnad,  överföringsavgifter, energiskatt och moms på de kWh som finns lagrade i batteriet. 

Många anläggningar är faktiskt mer eller mindre helt självförsörjande mellan maj och oktober!

Lagra billig el från nätet

Elen är i regel alltid billigare nattetid för att peaka på dagtid med vissa extra prisintensiva timmar. Med ett batterilager kan man hos de flesta tillverkare ställa in att batteriet antingen skall fyllas på till ett visst pris eller under vissa timmar. 

Tack vare den funktionen så kan batteriet utöver att lagra solenergi dessutom fyllas på med billig el för att sedan förbruka den elen när elpriset är högre. 

Funktionen ger större kontroll även i tider med höga elpriser! 

Peak Shavings

Hos företag, industri och offentlig sektor kan man ibland få problem med korta och höga förbrukningstoppar. Huvudsäkringar behöver då sättas för att ta hänsyn till de ofta korta perioderna där förbrukningen är betydligt högre än snittet. Uppsäkringen över en viss nivå blir ofta mycket kostsam och ibland rent av tekniskt svår att lösa beroende på elnätets utformning. 

Vissa batterisystem som vi erbjuder kan erbjuda peak shavings vilket i praktiken innebär att batteriet står fulladdat och väntar på en förbrukningstopp. Fördelen blir då att man slipper köpa topparna från nätet och kan gå ned i huvudsäkring. 

Våra batterilösningar

Vi på Effecta är inte uppbundna på ett fabrikat, vi levererar lösningar som passar kunden oavsett ifall det är villakunder, företag eller offentlig verksamhet. För oss blir det därför viktigt att kunna arbeta brett och erbjuda teknik som är rätt för respektive användare. 

Vi har alltifrån små villasystem till industrilösningar i processer, vi är inte rädda för tekniska lösningar där mycket kompetens krävs i att hitta en lösning. Tvärtom, det är sådana lösningar vi tycker är roliga och utmanande!

Varför Effecta?

  • Erfarenhet
    • Vi är din lokala leverantör verksamma inom storgöteborg och Halland. Vår erfarenhet är minst sagt gedigen, vi har arbetat med solenergi sedan mitten av 90-talet vilket innebär att vi har en stor kunskap och erfarenhet. 

  • Ekonomi
    • Hos oss får du alltid kvalitetsprodukter, tack vare att vi dessutom köper in stora volymer och inte gör inköp för enskilda projekt så kan vi oftast erbjuda en prisbild som är mycket konkurrenskraftig. Det innebär att vi kan erbjuda ett villaprojekt likväl som ett offentligt upphandlat projekt det bästa priset i förhållande till teknik.

  • Trygghet

    Vi är ett etablerat företag, vi använder våra egna installatörer och vår egen personal. Utöver de fördelar man får vid installationstillfället med ansvarstagande medarbetare så vet vi vikten av framtida service. Vi vill att en anläggning skall prestera väl över hela sin livslängd, vi tar ansvar för våra system även i framtiden!

Några exempel utförda av Effecta

ESSITY

Under början av 2021 utfördes en solcellsentreprenad åt Stena Fastigheter på Essityhuset i Mölndal. 

Projektet för Effectas del bestod i takmontage samt montage och installation av växelriktare med tillbehör. 

Husets utformning och geografiska läge har krävt stor planering och varit tidvis utmanande. Bland annat lyft av utrustning har krävt hänsyn till spårvägar, lokalvägar och trafikleder med avstängning av trafik och noggrann planering.

Projektets totala omfattning innefattar även laddstolpar och batterilagring i parkeringshuset. 

• Beställare: Stena Fastigheter AB
• Solcellsmoduler: Longi 370Wp, 446 st.
• Växelriktare: Sungrow 3st.
• Systemets installerad effekt: 165 kWp
• Beräknat årsutbyte: 162.000 kWh

SÄRÖ VÅRD & OMSORGSBOENDE

Hösten 2020 monterade Effecta ett tekniskt avancerat solkraftssystem och solvärmesystem på nya Särö Vård & Omsorgsboende.

Solkraftsystem:
Ett traditionellt solkraftsystem som utökats med batterilagring, visningsdisplayer, brandkårsbrytning samt övervakning. 

Solvärmesystem:
Förutom ren elproduktion så har Eksta Bostads AB ett solvärmesystem som stöttar tappvatten och värmebehov. Eksta Bostads AB är ett kommunalt bostadsbolag och har sedan begynnelsen arbetat med solenergi i sina fastighetsbestånd med mycket gott resultat. 

• Beställare: Eksta Bostads AB
• Solcellsmoduler: Solarwatt 300Wp, 362 st.
• Växelriktare: SMA 9st.
• Systemets installerad effekt: 108,6 kWp
• Batterilagring: TesVolt 28,8kW
• Beräknat årsutbyte: 102.300 kWh