SOLAREDGE VÄXELRIKTARE

solaredge växelriktare

SOLAREDGE VÄXELRIKTARE FÖR SOLCELLER

SolarEdge är en Israelisk tillverkare av främst växelriktare och optimerare för solceller. SolarEdge är ett ungt företag som började leverera produkter 2010 och har sedan dess vuxit oerhört fort tack vare sin unika nisch i marknaden för växelriktare. Idag finns SolarEdge representerade i 120 länder och fokuserar på att bli världsledande på växelriktare för solceller. SolarEdge har haft som mål att utveckla maximering av solcellssytemens verkningsgrad och samtidigt sänka kostnaden per tillverkad kW. Deras utveckling resulterade i växelriktare som arbetar tillsammans med optimerare på varje enskild solcellsmodul. Med optimerare på varje solcell behöver inte längre solcellerna prestera likadant utan varje enskild solcellsmodul kommunicerar direkt med växelriktaren (via optimeraren) och når på så vis den högsta verkningsgraden som modulen och strängen kan prestera. 

I andra konfigurationer (utan optimerare) har varje sträng av solceller behandlats likadant, alltså kan 15 solcellsmoduler som ligger i en och samma sträng ha skuggning av en solcellsmodul. I verkligheten presterar då samtliga solcellsmoduler inom samma sträng och samma MPP lika dåligt som den skuggade modulen. Med optimerare så blir utfallet annorlunda eftersom varje solcellsmodul behandlas unikt. I lägen med delvis skuggning av vissa solcellsmoduler så ger en växelriktare med optimerare ett högre utbyte sett per år. I solcellsanläggningar utan skuggor från träd eller liknande så gör inte optimering någon skillnad i verkningsgrad. 

Solaredge växelriktare

SOLAREDGE SORTIMENT

SolarEdge har ett heltäckande sortiment av växelriktare som spänner mellan 4-27.6kW bland standardmodellerna. Samtliga SolarEdge växelriktare är tänkta att användas i kombination med optimerare för kommunikation och övervakning av varje specifik solcellsmodul. 

SolarEdge växelriktare sortiment

SOLAREDGE E SERIE VÄXELRIKTARE

SolarEdge E Serien av växelriktare är en nyutvecklad serie av växelriktare för mindre och mellanstora effektbehov. Precis som alla SolarEdge växelriktare är den tänkt att använda i kombination med optimerare på varje solcellsmodul. SolarEdge E Serien har uteffekter mellan 3-10kW och täcker därmed solcellsinstallationer mellan 4-13.5kW. 

• Låg ljudnivå, ingen extern fläkt
• Hög effektivitet (~97%)
• Kompakt med låg vikt, från 18.7kg.
• Övevakning av solcellsmoduler via optimerare.
• Internetuppkoppling via Ethernet eller WiFi
• IP65, godkänd för montering utomhus
• Smarta hemkontroll.
• 12 års garanti, möjlighet till utökning mot kostnad

SolarEdge Växelriktare E-serie

SOLAREDGE 3-FAS SERIE VÄXELRIKTARE

SolarEdge 3-fas växelriktare. SolarEdge växelriktare för anslutning till trefas-system som vi gör i Sverige täcker en imponerande effektbredd mellan 4kW - 27.6kW. SolarEdge serien täcker därmed mellan 5.4-37.2kW solcellseffekt. 

• Hög effektivitet (~97%)
• Övevakning av solcellsmoduler via optimerare.
• Internetuppkoppling via Ethernet eller WiFi
• IP65, godkänd för montering utomhus
• 12 års garanti, möjlighet till utökning mot kostnad

SolarEdge växelriktare trefas

SOLAREDGE EFFEKTOPTIMERARE

Hela SolarEdge konceptet bygger kring en optimerare på varje solcellsmodul. En optimerare på solcellsmodulen ger växelriktaren övervakningsmöjliighet momentant och anpassar därefter effekten på den solcellsmodulen. Ifall en solcellsmodul inte presterar fullt till följd av skuggning av föremål eller i värsta fall dålig funktion på modulen så berörs inte övriga solcellsmoduler av effekttappet utan endast den solcellsmodulen som har en lägre prestanda. I traditionella system så berörs hela strängen av den solcellsmodulen som har en lägre effekt för stunden. Enkelt kan man säga att ifall en solcellsmodul i en sträng om tio moduler endast ger 60% av sin kapacitet så ger istället hela strängen om tio moduler 60% av sin kapacitet.

Optimeraren monteras på själva solcellsmodulen och kommunicerar sedan med växelriktaren från SolarEdge.

En annan mycket viktig funktion med effektoptimerare är att den stänger strömmen på solcellsmodulen till en säker nivå ifall AC strömmen kopplas bort från systemet. Det innebär att brandmän kan spruta vatten på solcellsmodulerna i samband med brand så länge strömmen är bortkopplad till växelriktaren samt att tekniker kan göra underhåll på systemet när strömmen är bruten.

• Speciellt anpassade för att passa SolarEdge växelriktare
• Minskar förluster för partiell skuggning och avvikelser i solcellsmoduler.
• Flexibel systemkonstruktion för maximalt utnyttjande av montageutrymmet
• Snabb installation
• Övervakning på modulnivå
• Avstängning av strömmen över modulen vid AC bortkoppling.

SolarEdge optimerare

SOLAREDGE STORSKALIGA VÄXELRIKTARE

Solaredge erbjuder växelriktare som täcker effekter mellan 50-100kW genom sammankoppling av sina växelriktare precis som SMA, Fronius och Delta. Arbetet blir förenklat tack vare att antalet växelriktare monteras var för sig i en grupp och på så vis krävs endast två montörer för montering även av effekter upp till 50-100kW. Precis som i övriga konfigurationer så kommunicerar växelriktarna med solcellsmodulerna via effektoptimerare och maximerar därför energiutvinningen vid skuggning eller devis täckning. 

• Enkel installation även för två personer
• Varje enhet arbetar unikt vilket ger hög verkningsgrad och större operationell tid.
• Monteras på vägg, minimal golvyta tas i anspråk.
• Integrerad DC brytning.
• Övervakning på modulnivå
• Avstängning av strömmen över modulen vid AC bortkoppling.

SolarEdge storskaliga växelriktare

SOLAREDGE GARANTIER

Vid köp av en SolarEdge växelriktare hos Effecta Energy Solutions AB så medföljer två års garanti ifrån oss. Utöver vår 2-åriga garanti så erbjuder SolarEdge dig som kund en utökad garanti kostnadsfritt. Utökning gäller i 12 år bräknat ifrån 4 månader från produktionsdatum. Den 12 åriga garantin omfattar reservdelar eller utbytesenheter och i vissa fall även arbetet för bytet av komponenten. Det är SolarEdge som bedömer vilken omfattning som skall täckas (reservdel eller reservdel samt arbete) i ett eventuellt garantiärende. 

Utöver dessa generösa kostnadsfria garantier så kan den 12 åriga garanting utökas till en 20 respektive 25-årig garanti mot en kostnad. För mer information om den utökade garantin vänligen se SolarEdge garantisektion på deras officiella hemsida.

SolarEdge växelriktare

SolarEdge växelriktare trefas

SolarEdge växelriktare

Täcker mellan 4-27kW

SolarEdge trefas serie samt SolarEdge E serie täcker de vanligast förekommande effekterna vid solcellsinstallationer. Samtliga SolarEdge växelriktare arbetar tillsammans med effektoptimerare.

SolarEdge optimerare

SolarEdge Effektoptimerare

Full kontroll på varje solcellsmodul

SolarEdge har hela tiden varit förespråkare av effektoptimerare som installeras på varje soclellsmodul. Fördelarna är att varje solcellsmodul behandlas unikt och inte i strängar. Det ger även en högre säkerhet vid strömbortfall i händelse av brand då strömmen tas ned till säkra nivåer.

SolarEdge storskaliga system

SolarEdge storskaliga effekter

Klarar solcellseffekter upp till 100kW

SolarEdge storskaliga sortiment av växelritkare täcker effekter upp till 100kW solcellseffekt. SolarEdge blir därmed en heltäckande leverantör från små villasystem upp till kommersiella solcellsinstallationer.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.