SOLCELLER TILL FÖRETAG

Står ert företag i begrepp att installera solceller till er verksamhet? Vi på Effecta kan hjälpa er från start till mål, vi kan driva hela projekteringen till och med en godkänd slutbesiktning. Utöver att vi är en trygg helheltsleverantör så finns vi kvar även för eftermarknadsfrågor oavsett ifall det gäller att förändra ett system vi levererat eller om det gäller service i framtiden.

Beroende på företagets energibehov så brukar det gå att få väldigt fina ekonomiska kalkyler, en fördel för arbetsplatser är att deras förbrukning ofta ligger på dygnets ljusa timmar. Man får därför en fin internanvändning av den egenproducerade energin. Just solel som förbrukas direkt i fastigheten utan att skickas ut på nätet är den som ger bäst avkastning. Överskott säljs sedan ut på nätet till er el-leverantör helt automatiskt. 

HUR GÅR MAN TILLVÄGA?

Att beställa och få en solcellsanläggning levererad från Effecta är enkelt, vi hjälper dig från första idé till en nyckelfärdig anläggning. Hela vägen till målet använder vi vår egen personal som har lång erfarenhet och stor kunskap kring solenergi. Efter att ni kontaktat oss så arbetar vi igenom ett antal steg för att säkerställa en leveranskvalitet som lever upp till era förväntningar och en mycket hög standard.

1. OFFERT & ENERGIBERÄKNING

Vi inhämtar all relevant information om er verksamhets elförbrukning, behov och önskemål. Utefter den information kan vi lämna en offert med fasta priser. Vi lämnar även en energiberäkning med ekonomisk kalkyl som visar hur stor produktion och besparing som kommer att göras i förhållande till investeringskostnad.

För oss spelar storleken av anläggning ingen roll, vi kan projektera allt ifrån mindre anläggningar till solcellsparker.

2. PROJEKTERING

Vid beställning av ett system så påbörjas projekteringen, vi sätter upp unika egenkontrollplaner samt arbetsmiljöplaner för varje projekt. Samtliga delar av projektet är planerade och strukturerade innan arbeten påbörjas.

3. UTFÖRANDE & INSTALLATION

Vi utför våra solcellsentreprenader i egen regi, vi använder vår egen personal som är utbildade på sitt arbete. Vi arbetar efter ett egenkontrollsystem som säkerställer en mycket hög standard på de arbeten vi utför.

Under utförandet övertar vi arbetsmiljöansvar för projektet enligt alla gällande regler och lagar vilket för oss är en självklarhet. Vi har gjort montage på mer eller mindre alla förekommande takbeläggningar och husformer, vi tar oss an alla typer av kommersiella montage.

4. BESIKTNING

Lite beroende på solcellsanläggningens storlek och tekniska omfattning så är det vanligt med en besiktning. Ifall ni inte har en egen besiktningsman så kan vi hjälpa er att komma i kontakt med yrkeskunniga besiktningsmän. 

5. DOKUMENTATION

Vi levererar komplett Drift & Underhållsmaterial tillsammans med de tekniska underlag som har efterfrågats i samband med projekteringen. 

6. LEVERANS

Vi levererar en färdig driftsatt anläggning. I samband med leverans så utbildas eventuell driftspersonal. 

Effecta erbjuder kostnadsfri övervakning av internetuppkopplade anläggningar. Vi kommer då att kunna följa prestandan av er anläggning.

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

ESSITY

Under början av 2021 utfördes en solcellsentreprenad åt Stena Fastigheter på Essityhuset i Mölndal. 

Projektet för Effectas del bestod i takmontage samt montage och installation av växelriktare med tillbehör. 

Husets utformning och geografiska läge har krävt stor planering och varit tidvis utmanande. Bland annat lyft av utrustning har krävt hänsyn till spårvägar, lokalvägar och trafikleder med avstängning av trafik och noggrann planering.

Projektets totala omfattning innefattar även laddstolpar och batterilagring i parkeringshuset. 

• Beställare: Stena Fastigheter AB
• Solcellsmoduler: Longi 370Wp, 446 st.
• Växelriktare: Sungrow 3st.
• Systemets installerad effekt: 165 kWp
• Beräknat årsutbyte: 162.000 kWh

EKONOMI & BESPARING

Ekonomin i en solkraftsanläggning för företag är i regel mycket god. Företag har sin största energiförbrukning under dygnets ljusa timmar när solcellsanläggningen producerar som mest energi. Förhållandet att förbrukningen ligger samtidigt som produktionen ger en hög grad av internanvändning, att solelen används direkt som förbukning i huset. Den elen som används internt utan att gå ut till nätet är den som ger överlägset bäst ekonomi då man slipper köpa el från nätet som förutom spotpriset på el innehåller energiskatt, kostnader för överföring i nät och andra kostnader/skatter som relaterade till förbrukningen. 

Många av våra företagskunder får en återbetalningstid på mellan 7-9 år vilket är en mycket god avkastning.  Utöver en bra ekonomisk kalkyl så får ert företag en tydlig miljöprofilering.

MILJÖVINST & MILJÖPROFILERING

Förutom den ekonomiska vinsten med att producera sin egen elenergi så kan företag som investerat i solceller stoltsera med en tydlig miljöprofilering. Den elen som solanläggningen producerat som täcker förbrukning i verksamheten belastar ingen produktion i elnätet. Utöver den interna vinsten så är ert företag en producent av ren el ut till andra användare i elnätet. 

Visning av solenergiproduktion på display.

Vi kan hjälpa er med en presentationskärm för solcellsanläggningen. Flera av våra företagskunder har en display som visar solenergiproduktionen i företagets lokaler. Vi har lösningar för en snygg och informativ visning av ert företags solproduktion.

VARFÖR VÄLJA EFFECTA?

Effecta är ett stabilt och tryggt företag, vi grundades redan 1982 och har sedan 90-talet varit verksamma inom solenergi, den första tiden var solvärme den delen som efterfrågades mest men i takt med att solceller har utvecklats och inte minst blivit mycket mer prisvärda har marknaden svängt om till att producera el. Vi levererade vår första solkraftsanläggning redan 2010. 

Lokal förankring

Effecta Energy Solutions utgår från Kungsbacka, vi utför entreprenader inom storgöteborg och Halland. Även om vårt geografiska område skulle kunna vara betydligt större när det gäller installationer väljer vi att arbeta i vårt relativa närområde för att kunna erbjuda en bra eftermarknadsservice. Även om solcellsteknologin är oerhört stabil och minimalt belastat med fel och problem så vill vi alltid kunna ta hand om eventuella fel eller utföra service på ett proffsigt sätt.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vi söker personal

Är du vår nya medarbetare?

Nyfiken? Klicka här!