SOLCELLER FÖR LANTBRUK

Olika typer av lantbruk har olika energiförbrukningar. Exempelvis en mjölkgård har ofta en ganska jämn elförbrukning året runt och dygnet runt lite beroende på gårdens storlek. Det kan finnas toppar i förbrukningen i samband med att spannmål och foder skördas och torkas.

Lantbruk har för oss varit de absolut mest lönsamma installationerna som vi kunnat erbjuda, beroende på anläggningarnas storlek så har en betydande del av elproduktionen använts direkt i lantbrukets verksamhet med en mycket god avkastning som följd. 

HUR GÅR MAN TILLVÄGA?

Att beställa och få en solcellsanläggning levererad från Effecta är enkelt, vi hjälper dig från första idé till en nyckelfärdig anläggning. Hela vägen till målet använder vi vår egen personal som har lång erfarenhet och stor kunskap kring solenergi. Efter att ni kontaktat oss så arbetar vi igenom ett antal steg för att säkerställa en leveranskvalitet som lever upp till era förväntningar och en mycket hög standard.

1. OFFERT & ENERGIBERÄKNING

Vi inhämtar all relevant information om verksamhetens elförbrukning, behov och önskemål. Utefter den informationen kan vi lämna en offert med fasta priser. Vi lämnar även en energiberäkning med ekonomisk kalkyl som visar hur stor produktion och besparing som kommer att göras i förhållande till investeringskostnaden.

I den ekonomiska kalkylen för ett lantbruk är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som lätt kan glömmas såsom att lantbrukare som regel är befriade från energiskatt. Alla faktorer spelar roll för att ge en rättvisande kalkyl.

Det skall vara tryggt och enkelt att ta ett välgrundat beslut. 

2. PROJEKTERING

Vid en beställning av ett system så påbörjas projekteringen, vi sätter upp unika egenkontrollplaner samt arbetsmiljöplaner för varje projekt. Samtliga delar av projektet är planerade och strukturerade innan arbeten påbörjas.

3. UTFÖRANDE & INSTALLATION

Vi utför våra solcellsentreprenader i egen regi, vi använder vår egen personal som är utbildade på sitt arbete. Vi arbetar efter ett egenkontrollsystem som säkerställer en mycket hög standard på de arbeten vi utför.

Vi använder alltid godkända fallskydd och efterlever gällande arbetsmiljöregler. Vi är mån om vår personal och arbetar mycket aktivt för att undvika arbetsplatsolyckor. 

4. DOKUMENTATION

Vi levererar Drift & Underhållsmaterial i en pärm som du som kund enkelt kan finna information om systemet även i framtiden när behov finns.

5. LEVERANS

Vi levererar en färdig driftsatt anläggning. I samband med leverans så har vi en genomgång av systemets funktioner. 

Effecta erbjuder kostnadsfri övervakning av internetuppkopplade anläggningar. Vi kommer då att kunna följa prestandan av er anläggning.

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

SÄKER GÅRD

Vissa försäkringsbolag har tagit fram en certifiering för lantbruk och hästverksamheter som brukar benämnas Säker Gård respektive Säker Hästverksamhet. Det är många steg som omfattas av certifieringen och en eventuell solcellsanläggning är en av dem.

Effecta levererar en anläggning godkänd enligt säker gård och säker hästverksamhet, vi är vana med den typen av projekt och vet vad som krävs.  

MILJÖVINST

Förutom den ekonomiska vinsten med att producera sin verksamhets elenergi så gör solenergin en miljönytta. Den elen som solanläggningen producerat som används direkt i verksamheten belastar ingen produktion i elnätet. Utöver vinsten från den internanvända elen så blir din verksamhet en producent av grön el ut till nätet som andra elanvändare kan köpa.

Försäljning, användning och avräkning sker helt automatiskt och är ingenting som du som kund behöver hantera. Det görs av ditt elbolag och din elmätare. 

EKONOMI & BESPARING

Ekonomin i en solkraftsanläggning på en privatbostad är oftast mycket god om den är rätt dimensionerad efter förbrukning. De senaste åren har utvecklingen gått otroligt fort både på pris och effekt vilket gör det extra förmånligt att investera i solceller som privatperson. 

En vanlig återbetalningstid för en investering i solceller är kring 10 år.  Hos Effecta får du som kund alltid en energibeärkning med återbetalningskalkyl i samband med offert. Det är då enkelt att ta ett ekonomiskt beslut.

VARFÖR VÄLJA EFFECTA?

Effecta är ett stabilt och tryggt företag, vi grundades redan 1982 och har sedan 90-talet varit verksamma inom solenergi, den första tiden var solvärme den delen som efterfrågades mest men i takt med att solceller har utvecklats och inte minst blivit mycket mer prisvärda har marknaden svängt om till att producera el. Vi levererade vår första solkraftsanläggning redan 2010. 

LOKAL FÖRANKRING

Effecta Energy Solutions utgår från Kungsbacka, vi utför entreprenader inom storgöteborg och Halland. Även om vårt geografiska område skulle kunna vara betydligt större när det gäller installationer väljer vi att arbeta i vårt relativa närområde för att kunna erbjuda en bra eftermarknadsservice. Även om solcellsteknologin är oerhört stabil och minimalt belastat med fel och problem så vill vi alltid kunna ta hand om eventuella fel eller utföra service på ett proffsigt sätt.

EN ANNORLUNDA AMBITION

Vår ambition är inte att bli den största leverantören av solceller, vi drivs av nöjda kunder och anläggningar av god kvalitet som fungerar problemfritt under lång tid. Vi är ett moget och stabilt företag som tar ansvar för våra projekt och installationer.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vi söker personal

Är du vår nya medarbetare?

Nyfiken? Klicka här!