SOLCELLER - MONOKRISTALLINA MODULER

solceller monokristallina

SOLCELLER MONOKRISTALLINA

Förenklat kan man säga att det finns två typer av solcellsmoduler, den mest förekommande är den polykrystallina solcellsmodulen. Den har en något lägre effekt än den monokristallina solcellen sett till byggyta men kostar samtidigt mindre vilket ger en bättre totalekonomi sett till kostnad per watt som är beräkningsmodellen. I flertalet fall väljs ändå Monokristallina solcellsmoduler före Polykristallina eftersom de har ett annat utseende, istället för att solcellerna har en blå ton så är de svarta. På vissa tak ser det bättre ut och den lilla prisskillnaden skrivs därför av som design. Förutom den estetiska aspekten så kan det i vissa fall vara ett krav att nå en viss effekt på en begränsad yta och en monokristallin solcellsmodul är då att föredra eftersom de ger mer effekt per enhet byggyta.  

En solcellspanel oavsett om den är av monokristallin eller polykristallintyp producerar elektricitet från solens instrålning via kiselelement som generar likström. Eftersom alla hushåll och elnät använder växelström behövs en inverter eller växelriktare som omvandlar likström till växelström och strömmen som panelen skapat kan sedan användas antingen direkt i fastigheten när behov finns eller skickas ut i nätet när det finns överskott i produktionen. Givetvis sker detta helt automatiskt utan något som helst behov av övervakning. Det är även möjligt att använda likströmmen till att ladda batterier för att driva system som är utanför nät. Med dagens LED belysning och annan 12V teknik är det möjligt att få många funktioner fullt fungerande i system som är utom nät eller "Off grid" som de kallas.

Livslängden på en solcellspanel är 30-40 år och kräver ingen service eller underhåll, det är helt enkelt en investering som görs med en kostnadsfri avkastning under en mycket lång tid. Panelens verkningsgrad är oftast så hög som 80% efter 25 år, de flesta tillverkare lämnar även det som en effektgaranti. Solcellstekniken är realtivt ny för den svenska marknaden men har funnits i mer än femtio år där kanske ett av de tidigast uppmärksammade användningsområdena var att driva satelliters elbehov. I Tyskland, Frankrike och England har redan en mycket stor utbyggnad skett av solcellsenergi. 

Vi erbjuder ett stort sortiment av monokristallina solceller ifrån tillverkare i både Tyskland och Asien. Kontakta oss för mer information angående vilka solceller som passar ert projekt!

GLAS/GLAS GLAS/FOLIE SOLCELLER

Det finns lite olika begrepp när det gäller solcellsmoduler, dels finns glas/glas moduler och även glas/folie moduler. De allra vanligast förekommande är glas/folie solcellsmoduler. Vad det innebär är att ovansidan är ett glas och under glaset ligger sedan en folie som solcellerna sitter i. En glas/glas solcellsmodul har glas både över och under solcellerna. Fördelen med glas/glas är att det ger en något mer stabil konstruktion men även ett högre pris. Det allra vanligast förekommande är därför glas/folie. Vi kan erbjuda båda typerna av paneler. Effektgarantier och garantier i övrigt brukar vara likvärda på båda typerna av solcellsmoduler. 

SPECIFIKATIONSEXEMPEL MONOKRISTALLIN MODUL:

 • 270-320W beroende på val av produkt
 • Glas/Glas alt. Glas/Folie
 • Vikt (21-22.8kg)
 • Garanti varaier beroende på tillverkare
 • Effektgaranti: 80% efter 25 år som standard i branschen
 • Tillverkas i Tyskland och Asien
 • Hageltestad
 • Snölaststestad
 • Ramverk, svart alt. blank
 • Driftstemperatur: -40C - 85C
 • Celldimension: 156x156mm
 • Standarddimension:  1680, 990, 40mm (HxBxD)
 • Testad enligt EN 60904-3
 • Levereras med monterade kontakter

Solceller, komponenter i ett urval

Solcell

Noga sorterat för jämn kvalitet

Varje solcell är noga utvald och sorterad för att solcellsmodulen skall få en jämna effektbalans och lång livslängd. Det spelar även in på solcellsmodulens utseende för att undvika färgskiftningar.

plana solfångare

Optimerare

Individuell kontroll av modulerna

Ifall solcellmodulernas placering ger delvisa skuggor eller vid installationer där träd och kringliggande fastigheter kan skugga delar av taken så kan optimerare vara värd att installera. 

Montagedetaljer

Stor skillnad i utseende och funktion

Vi på Effecta har ett mycket stort och genomtänkt urval av motagedetaljer för solcellsmodulerna. Oavsett ifall taket är täckt med tegel, korrugerad plåt, bandtäckt plåt eller papp så har vi system för ett smidigt och hållbart system.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.