SOLCELLER - VILKA SKALL JAG VÄLJA?

solceller

SOLCELLER

Vilka solceller är bäst? Det är en av de vanligaste frågorna vi får på Effecta, den är dock mer eller mindre omöjligt att svara på utan att känna till förutsättningarna för det tänkta objektet. Generellt kan man säga att det skiljer förvånansvärt lite mellan de olika solcellerna och solcellsmodulerna. Det som varierar är celltyp mellan Polykristallin och Monokristallin solcell. Utöver det så kan solcellsmodulen byggas med Glas/Folie respektive Glas/Glas-teknik. Modulramen på solcellsmodulen kan ha olika ramhöjd vilket ger solcellsmodulen olika stabilitet och styrkor. Förutom de tekniska egenskaperna så varierar ursprunget även bland de olika tillverkarna, en stor mängd av de solceller vi använder i Sverige tillverkas i Europa, ofta i Tyskland. De allra största tillverkarna av solceller och solcellsmoduler förekommer i Asien och väldigt många av de paneler som säljs i Sverige har sitt ursprung i Asien även om de har Europeiska varumärken. Det är av den anledningen viktigt att kontrollera var solcellen faktiskt är tillverkad och inte bara gå på att ett Europeiskt varumärke är stämplat på produkten ifall man vill köpa en Europeisk panel.    

Vi skall försöka reda ut begreppen kring solceller för att det skall kännas tryggt i valet av ett solcellssytem!

MONOKRISTALLINA VS. POLYKRISTALLINA SOLCELLER

Ganska tidigt i processen när man letar solceller blir man varse om att det finns två tydliga indelningar av solceller, dels finns det monokristallina solceller och framförallt de vanligast förekommande polykristallina solcellerna även kallade Mono och Polysolceller. Det är ofta svårt att se skillnad på modeller, fabrikat och typer av solceller förutom just ifall det är en Mono eller Poly solcell. En Mono-solcell är mer eller mindre svart på den effektiva ytan, en Poly solcell har en mörk blåaktig ton i den effektiva solcellsytan. Så vad skiljer dem åt mer än färg? 

Monokristallina sollceller har en högre verkningsgrad sett till modulytan, den ger alltså mer energi per solcellsmodul. I dagsläget ger vanligt förekommande monosolceller cirka 280-340W per panel medans en polykristallin solcell normalt sett ger 265-280Wp. Alltså får man mer nedladdad energi per solcellsmodul med en monokristallin solcell. Dock skiljer även priset mellan poly och mono där mono är dyrare. En monokristallin solcell är en renare solcell utan störningar i strukturen, den har alltså en helt enhetlig struktur. Den rena strukturen ger en något högre verkningsgrad men eftersom de inte förekommer lika frekvent blir även priset högre. 

Vilken är bäst? Utifrån verkningsgrad så är monosolcellen bättre, den ger mer energi sett per byggyta. Utifrån intjäning per investerad krona så är den polykristallina solcellen bättre, alltså kostar en monopanel procentuellt mer än den ger extra i verkningsgrad. Utöver pris och prestandajämförelser så kan man även väga in den estetiska delen, en monopanel blir ofta snyggare på ett svart tak, solcellsmodulen smälter helt enkelt in bättre. Oftast väljs en monokristallin solcell antingen av estetiska skäl alternativt att man skall nå en hög effekt på en begränsad takyta där varje watt räknas. Utifrån livslängd och pålitlighet så finns ingen skillnad mellan mono och poly. 

 På bilderna nedan visas ett exempel av en monokristallin solcellsmodul till vänster och en polykristallin solcellsmodul till höger.

GLAS/GLAS VS. GLAS/FOLIE SOLCELLER

Utöver indelningen efter solcellstyp så förekommer även Glas/Glas respektive Glas/Folie solceller. Den vanligaste förekommande solcellsmodulen är av typen Glas/Folie, det innebär att man har ett lager med glas ovanför solcellen, solcellerna sitter sedan i en folie som är klistrad mot glaset. En Glas/Glas solcellsmodul har glas både över och under solcellerna. Fördelen med Glas/Glas är att det ger en mer stabil konstruktion av solcellsmodulen men den har även ett högre pris. På grund av priset är därför Glas/Folie vanligast förekommande. Oftast har Glas/Glas moduler en längre garanti och en längre effektgaranti, de står emot tiden bättre, vibrationer från vind och annan last som till slut sliter på solcellsmodulen och minskar dess effekt. Glas/Glas respektive Glas/Folie solcellsmoduler erbjuds både av europeiska och asiatiska tillverkare. Vi på Effecta har givetvis både Glas/Glas och Glas/Folie solcellsmoduller i vårt sortiment. 

Illustrationen nedan visar skillnaden på de ansträngda ytorna i en Glas/Folie respektive Glas/Glas solcell. På den vänsta sidan ser man att det är folien som innehåller solcellerna som sträcks ut när glaset buktar från vindlast och snölast etc. I en Glas/Glas solcell som visas till höger på illustrationen så tar det nedre glaset emot stressen från utsträckningen, det innebär att solcellerna som ligger inbäddade mellan det nedre och det övre glaset kan bibehålla sin form och på så vis inte stressbelastas med en längre livslängd som följd.

Glas/Glas solcell vs. Glas/Folie solcell

SOLCELLSMODULENS URSPRUNG

Vem som tillverkat solcellen och solcellsmodulen har givetvis stor vikt när det gäller funktion och pålitlighet. De största volymerna av solcellsmoduler tillverkas i Asien, ofta i Vietnam och Korea men givetvis även på fler platser. Det finns en vanlig uppfattning när det gäller att produkter från Asien att de skulle hålla en lägre kvalitet. Så behöver det inte vara, men det kan vara så. Ifall man tar en solcellsmodul från Astronergy eller Solarwatt som är tillverkad i Tyskland så är den helt och hållet tillverkad i tyskland, just här kan det hos flera fabrikat vara otydligt för en kund. Det finns andra tillverkare såsom exempelvis Luxor som marknadsför sina paneler som tyska kvalitetsprodukter när själva produktionen av solcellsmodulen ligger helt i Asien, det som sker i Tyskland är försäljning och kvalitetskontroller. Det framgår inte i marknadsföring och litteratur kring produkten på ett tydligt sätt att produktionen ligger i Asien men kvalitetskontrollen i Europa. Således kan man som kund göra ett aktivt val att köpa en "europeisk" panel från ett välkänt varumärke i tron om att man betalat lite extra för en högre kvaltietsnivå men trots allt fått en asiatisk panel. Med det sagt kan den givetvis fortfarande ha en hög kvalitet men det högre priset blir genast svårare att försvara. 

Förutom otydligthet hos vissa tillverkare så går det som regel inte att säga att solceller från Asien är sämre en de som tillverkas i Europa, absolut inte. Man skall inte heller glömma att de största producenterna av solceller finns just i Asien och de har givetvis en god kvalitet och funktion. Som kring alla produkter så kan man frestas att testa den där produkten som är 15% billigare, oftast är den dessutom beskriven i superlativ och med helt logiska förklaringar varför just den solcellen är så mycket billigare men ändå minst lika bra om inte bättre. Tyvärr är solcellsindustrin så standardiserad och utvecklad att det inte finns några kryphål och smarta lösningar kvar som enstaka tillverkare kan hitta ensamma utan som regel får man vad man betalar för förutom i de vilseledande fallen som vi nämnt tidigare.

Priset varierar mellan europeiska och asiatiska paneler, varför? Det finns många anledningar till varför panelpriser kan variera kraftigt, variationen på solceller kan även variera lika kraftigt mellan två europeiska som två asiatiska. Det är inte så att dyrare paneler kostar lika mycket att tillverka som en billigare och att det därför görs en högre vinst hos företagen bakom de dyrare panelerna. Det varierar helt enkelt i leveransomfång, glasets kvalite, modulens ramverk, kablage etc.

Tjocklek på modulens ram kan variera både i höjd (35mm / 40mm är vanligast förekommande) samt materialets tjocklek. Dessa variationer gör solcellen mer eller mindre utsatt för stress och rörelser vilket på sikt påverkar livslängden lite på samma sätt som i jämförelsen som mellan Glas/Glas och Glas/Folie solceller. En stabilare ram med mer material ger en stabilare produkt med längre livslängd.

Det varierar även i tjocklek och kvalitet på glas, just detta har en stor betydelse för solcellens livslängd eftersom ett tunnare glas rör sig mer och därför utsätter solcellen för en större nötning och ett större slitage. 

Även kabellängder på solcellsmodulen varierar vilket påverkar sammankoppling mellan panelrader och tiden för installation vilket även det är en kostnad i sammanhanget. Sammantaget kan dessa saker låta som små saker för att motivera priset men med tanke på att solcellerna skall fungera under en väldigt lång tidsperiod så är det oerhört viktigt att satsa på kvaltiet och livslängd snarare än några kronor per watt i inköpspris!

GARANTIER PÅ SOLCELLER

Just garantier kan vara en djungel när det gäller solceller, det är en ständig tävling om vem som kan lämna längst och bäst garanti. Rent generellt kan man säga att det finns två huvudindelningar på garantierna krings solceller där den ena är en effektgaranti och den andra en produktgaranti. 

Effektgarantin har mer eller mindre standardiserats där tillverkaren utlovar en kvarvarande effekt efter ett visst antal år i drift. En väldigt vanligt förekommande effektgaranti är 80% effekt efter 25 år i drift. Glas/Glas solceller brukar ofta ha en högre effekt och längre tidsspann på sin effektsgaranti, exempelvis lämnar Solarwatt 87% effekt efter 30 år som garanti vilket beror på att en Glas/Glas solcell helt enkelt erbjuder en längre livslängd. 

Produktgaranti är precis vad det låter som, tillverkaren ger en garanti på produkten som helhet inte bara dess effekt. Denna garantin är oftast längre än vad man erbjuds via lagstadgade krav på garantier gentemot en privatperson. 

När det gäller garantierna är ursprunget av solcellen av största vikt att titta närmare på. Eftersom den utökade garantin lämnas av tillverkaren av solcellen så behöver tillverkaren finnas kvar ifall problem uppstår med produkten efter exempelvis tio år för att den förlängda garantin skall kunna verkställas. Av den anledningen kan det kännas tryggare med en europeisk tillverkare som har varit verksamma länge. Utöver att tillverkaren skall finnas kvar så är även den svenska importören av stor vikt att denne finns kvar och hjälper till att förmedla ärendet.

Solceller, komponenter i ett urval

Solcell

Noga sorterat för jämn kvalitet

Varje solcell är noga utvald och sorterad för att solcellsmodulen skall få en jämna effektbalans och lång livslängd. Det spelar även in på solcellsmodulens utseende för att undvika färgskiftningar.

plana solfångare

Optimerare

Individuell kontroll av modulerna

Ifall solcellmodulernas placering ger delvisa skuggor eller vid installationer där träd och kringliggande fastigheter kan skugga delar av taken så kan optimerare vara värd att installera. 

Montagedetaljer

Stor skillnad i utseende och funktion

Vi på Effecta har ett mycket stort och genomtänkt urval av motagedetaljer för solcellsmodulerna. Oavsett ifall taket är täckt med tegel, korrugerad plåt, bandtäckt plåt eller papp så har vi system för ett smidigt och hållbart system.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.