VÄRME FRÅN SOLCELLER

Ett effektivt och prisvärt sätt att utnyttja en del av sitt överskott är att värma vatten med hjälp av en styrd el-patron. Såväl ett hushåll som en verksamhet använder varmvatten och värme i olika stora mängder. Vi på Effecta kan erbjuda ett smart och prisvärt alternativ för att lagra varmvatten!

FRONIUS OHMPILOT

Fronius Ohmpilot kopplas samman med valfri Fronius växelriktare samt en Fronius Smartmeter. Principen är sedan enkel, när solcellerna generar energi övervakar smartmätaren (Fronius Smartmeter) hur mycket underskott eller överskott som finns i produktion. Ifall det finns ett överskott så startar en el-patron och genererar värme i en varmvattenberedare eller en ackumulatortank.

När vattenförrådet är fyllt med varmvatten så skickas överskottet ut på elnätet som ett traditionellt solcellssystem gör. 

Fronius Ohmpilot har flera smarta styrfunktioner för el-patronen. Den kan vid behov även starta el-patronen med energi från elnätet ifall man ställer in en lägsta tillåten temperatur, ifall solen inte kunnat ladda tillräckligt med varmvatten så används elnätet som en traditionell varmvattenfunktion.

En Fronius Ohmpilot kan driva alla "ohmiska" laster med energi.

Fronius Ohmpilot funktion

Fronius Symo

Växelriktare

Växelriktaren omvandlar liksström (DC) till växelspänning (AC) som sedan kan användas i huset. 

Solceller

Producerar energin

Solcellerna generar likström till växelriktaren när solen strålar på modulerna.

Fronius Ohmpilot

Startar en elpatron

Fronius Ohmpilot startar vid ett elöverskott en värmare som värmer varmvatten i en behållare. Varmvattenberedaren blir i praktiken ett batteri med varmvatten.

Fronius Smartmeter

Övervakar fastighetens elanvändning

Fronius Smartmeter övervakar produktionen i solcellsanläggningen och fastighetens elförbrukning. Enheten vet därför om det finns ett överskott eller underskott av solenergi. Vid överskott startas elvärmaren.

Hushållsmaskiner

Prioriterad förbrukning

Hushållets eller verksamhetens elförbrukare står först i kö för den elen som solcellerna producerat. Det är först när allt i hushållet har täckning som Fronius Ohmpilot startar en elvärmare.

 • Fronius Symo

  Växelriktare

  Växelriktaren omvandlar liksström (DC) till växelspänning (AC) som sedan kan användas i huset. 

 • Solceller

  Producerar energin

  Solcellerna generar likström till växelriktaren när solen strålar på modulerna.

 • Fronius Ohmpilot

  Startar en elpatron

  Fronius Ohmpilot startar vid ett elöverskott en värmare som värmer varmvatten i en behållare. Varmvattenberedaren blir i praktiken ett batteri med varmvatten.

 • Fronius Smartmeter

  Övervakar fastighetens elanvändning

  Fronius Smartmeter övervakar produktionen i solcellsanläggningen och fastighetens elförbrukning. Enheten vet därför om det finns ett överskott eller underskott av solenergi. Vid överskott startas elvärmaren.

 • Hushållsmaskiner

  Prioriterad förbrukning

  Hushållets eller verksamhetens elförbrukare står först i kö för den elen som solcellerna producerat. Det är först när allt i hushållet har täckning som Fronius Ohmpilot startar en elvärmare.

VILKA KAN HA EN OHMPILOT?

Om det finns en varmvattenberedare eller tank i värmesystemet som har en el-patron så kan man nästan uteslutande ansluta en Fronius Ohmpilot till systemet. 

Tack vare att en miniminställning av temperatur kan ställas in i systemet kan en befintlig el-patron ersättas eller i många fall användas. En lägstatemperatur kan då ställas så att el-patronen använder köpt energi från elnätet om det inte finns tillräckligt med energi från solen. 

Fronius Ohmpilot kan driva el-patroner i storlekar mellan 0-9kW.  

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

EKONOMI & BESPARING

Investeringskostnaden för en Fronius Ohmpilot är i förhållande till ett batteri mycket låg. Den ekonomiska vinsten med en Ohmpilot blir därför oftast mycket god och lönsam snabbt. 

Ofta går det att använda befintlig utrustning för produktion av varmvatten. Den befintliga el-patronen kan i vissa fall användas och andra fall bytas till en anpassad modell. 

För verksamheter som använder varmvatten i sin verksamhet eller produktion är Fronius Ohmpilot mycket kostnadseffektiv och lönsam som tillskott för att producera varmvatten.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vi söker personal

Är du vår nya medarbetare?

Nyfiken? Klicka här!