BATTERILAGRING AV SOLKRAFT

Att producera och lagra sin egen el är något som tilltalar många av våra kunder. När solcellerna producerar energi på dagen så sparas överskottet i ett eget batterilager. När solen sedan går ned på kvällen så kan man utnyttja den mängden energi som finns lagrad. När batteriet är fulladdat och det finns ett överskott i systemet så säljs överskottet ut på nätet som ett traditionellt solcellssystem.

BATTERILAGRING

Det är stort intresse kring batterilagring och hur det fungerar. Vi på Effecta har levererat ett stort antal olika batterilösningar där solcellerna kan lagra sitt överskott av solkraft i ett batteri. Överskottet kan sedan användas när man har ett underskott och på så vis undvika att köpa elkraft från elnätet. 

FÖRDELAR MED BATTERILAGRING

Det blir många fördelar med batterilagring, överskottet som produceras på dagen och normalt sett säljs till nätet lagras istället i ett batterilager. När solen inte längre producerar kraft och ett underskott uppstår så utnyttjas den lagrade solenergin i batteriet till att driva hushållet eller verksamheten.

Förutom att energibalansen förbättras så kan man även i många lägen använda en lägre storlek på huvudsäkring där batteriet utgör en buffert i toppförbrukningarna. Detta är något som verksamheter med stora servissäkringar kan ha stora ekonomiska vinster av.

OLIKA BATTERITYPER

Ett batteri är ett batteri, eller?

Nja, det finns olika typer av batterier med olika egenskaper. Cellerna (där energin lagras) är egentligen det enda som är sig likt. Gemensamt är att alla batterier lagrar sin energi i DC (likström). Bra tänker den tekniskt intresserade, solcellerna tillverkar ju likström. 

Det är i sig helt riktigt, olika batterityper lagrar energi på olika sätt. 

DC Batterier

Ett DC batteri sitter monterat på DC sidan av ett system, praktiskt betyder det att det monteras mellan solcellerna och växelriktaren. Man kan då lagra solelen direkt från solcellerna i ett batteri och sedan när solen inte längre producerar på kvällen så blir det i praktiken som om solen fortsätter skina tills batteriet är tömt. 

Ett DC batteri kräver en viss typ av växelriktare som på ett intelligent sätt laddar och hanterar batteriet. Fronius Symo Gen 24 är ett exempel på en sådan hybridväxelriktare.

En stor fördel med ett DC batteri är att likströmmen används direkt i ett system och aldrig omvandlas mellan DC/AC i lagringssyfte.

AC Batterier

AC batterier sitter monterade på husets förbrukarsida, i praktiken i husets vanliga elnät. En stor fördel med ett AC batteri är att det kan kopplas in på alla typer av solcellssystem. Det kan även installeras i efterhand även om inga förberedelser gjorts för batteri. 

Ett AC batteri har tyvärr en lägre verkningsgrad. I praktiken måste solcellernas el göras om från likström (DC) till växelström (AC) och sedan göras om till DC igen i batteriet för att kunna lagras. När huset sedan kallar på energi från batteriet måste den lagrade likströmmen omvandlas en sista gång till AC och kan sedan förbrukas i huset. 

AC batterier har en inbyggd växelriktare som hanterar alla omvandlingar men tyvärr är den växelriktaren inte kopplad till solcellerna.

LIVSLÄNGD BATTERIER

Batterier omfattas av olika garantier från olika tillverkare. 

En vanlig typ av garanti är en cyklisk garanti där ett visst antal laddcykler garanteras. Exempelvis BYD har 6000 laddcykler som garantilängd. BYD garanterar då att batteriet klarar att laddas och urladdas helt 6000 gånger vilket i en vanlig villainstallation kan innebära 10-15 års praktisk användning.

NYTTJANDEGRAD, DOD

Ett batteri brukar alltid anges till en viss effekt, effekten avgör priset på batteriet. Det finns ett mått som kan vara väldigt bra att kontrollera när man jämför batterier. 

Exempel: 

Batteritillverkare A erbjuder ett 5.5kW batteri, det har 89% DOD (Depth of discharge) vilket i praktiken innebär att man endast kan tillgodgöra sig 89% av batteriets kapacitet. I detta fallet 4.89kW. 

Olika batteritillverkare anger olika värden och det är därför klokt att kontrollera att äpplen jämförs med äpplen.

Alla batterier behöver en mängd energi kvar i cellerna för att skydda cellerna. Därav är DOD ett relevant och viktigt begrepp. Det som skiljer är att vissa tillverkare anger även den mängden som aldrig kan/får användas som batteriets kapacitet.

BIDRAG, GRÖNT AVDRAG

Det gröna avdraget gör det möjligt att få 50% tillbaka på en batteriinstallation för lagring av solel. 

Tack vare det generösa stödet så finns det oftast ekonomisk vinst i en installation. 

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

EKONOMI & BESPARING

För privatbostäder finns ett mycket generöst skatteavdrag som ger 50% i avdrag på material och arbete vid installation av batterilagring av solel. Det är viktigt att man räknar på hela systemet och hur mycket utrymme man har då maxtaket på 50.000 kronor per ägande person och år i hushållet gäller. Den summan täcker då både installation av solcellssystem och batterlagring. 

För företag är stödet för batterilagring i dagsläget borttaget. Även utan stöd finns det ofta bra ekonomisk vinst att få genom batterilagring. Bland annat så kan "Peak Shavings" eller så kallad effektkapning ge stora besparingar i form av mindre huvudsäkring/elservis.

Kontakta gärna oss på Effecta för mer information om batterilagring. 

"PEAK LOAD SHAVINGS"

Bland företagskunder efterfrågas så kallade "Peak load shavings" mer och mer. En stor huvudsäkring har ofta ett högt pris, desto större säkring desto högre kostnad. Ett sätt att kunna gå ned i säkring är faktiskt genom att installera ett batteri. Batteriet laddas först och främst av solceller men kan även vid behov laddas från nätet. Man kan sedan konfigurera systemet så att topparna av höga effektlaster avhjälps med hjälp av batteriet. Fastigheten kan då använda en lägre servis under större del av dygnet. Batteriet kan på så vis bidra till stora kostnadsbesparingar för fastigheten.

VI ERBJUDER BATTERILAGRING FRÅN BL.A:

Fronius solar

Kvalitet från Österrike

Fronius tillverkar förutom traditionella växelriktare med smarta funktioner för batterilagring, produktion av varmvatten och total integration.

SMA

Kvalitet från Tyskland

SMA har ett stort sortiment av växelriktare och även växelriktare för batteridrift. 

BYD

Världsledare på batterier

BYD är störst i världen på olika typer av batterilagringar. Produkterna återfinns i allt mellan automotive och solel.

Tesvolt

Innovativ batterilagring

Tesvolt är en tysk tillverkare av batterier. De erbjuder innovativa lagringsmöjligheter med bl.a. Peak shavings.

Effecta Energy Solutions AB
Västra Rågdalsvägen 21
434 99 Kungsbacka
+46 (0)300-223 20
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vi söker personal

Är du vår nya medarbetare?

Nyfiken? Klicka här!