Skip to main content

Referenser från Effecta

Vi har givetvis ett mycket stort antal referenser. Ifall ni är intresserade av en specifik projektstyp så kan ni alltid kontakta oss för mer information.

KUNGSBACKAS NYA BADHUS

Hösten 2020 monterade Effecta solceller på Kungsbackas nya badhus. Projektet ingick i en upphandling av tre solkraftsprojekt som omfattade Fjärås Fritidscenter, Smedingeskolan och Kungsbackas nya badhus.

Montering har utförts med fristående ballastmontage på nygjort tak. 

• Beställare: Kungsbacka Kommun
• Solcellsmoduler: Longi 375Wp, 548 st.
• Växelriktare: Sungrow 3st.
• Systemets installerad effekt: 205.5kWp
• Beräknat årsutbyte: 201.500 kWh

NYA REGIONENS HUS

Våren 2018 monterade Effecta en solcellsanläggning på Nya Regionens Hus i Göteborg. Solceller monterades fristående på de lågbyggda delarna av fastigheten. I systemet finns system för brandkårsbrytning installerat i angreppsvägar för räddningsstjänsten.

En visningsdisplay monteras i entrén för presentation av produktion och data kring systemets prestation. 

• Beställare: Skanska AB
• Solcellsmoduler: LG 335Wp, 456 st.
• Växelriktare: Fronius Symo 6 st.
• Systemets installerade effekt: 153,5kWp
• Beräknat årsutbyte: 130.500 kWh

ESSITY

Under början av 2021 utfördes en solcellsentreprenad åt Stena Fastigheter på Essityhuset i Mölndal. 

Projektet för Effectas del bestod i takmontage samt montage och installation av växelriktare med tillbehör. 

Husets utformning och geografiska läge har krävt stor planering och varit tidvis utmanande. Bland annat lyft av utrustning har krävt hänsyn till spårvägar, lokalvägar och trafikleder med avstängning av trafik och noggrann planering.

Projektets totala omfattning innefattar även laddstolpar och batterilagring i parkeringshuset. 

• Beställare: Stena Fastigheter AB
• Solcellsmoduler: Longi 370Wp, 446 st.
• Växelriktare: Sungrow 3st.
• Systemets installerad effekt: 165 kWp
• Beräknat årsutbyte: 162.000 kWh

SÄRÖ VÅRD & OMSORGSBOENDE

Hösten 2020 monterade Effecta ett tekniskt avancerat solkraftssystem och solvärmesystem på nya Särö Vård & Omsorgsboende.

Solkraftsystem:
Ett traditionellt solkraftsystem som utökats med batterilagring, visningsdisplayer, brandkårsbrytning samt övervakning. 

Solvärmesystem:
Förutom ren elproduktion så har Eksta Bostads AB ett solvärmesystem som stöttar tappvatten och värmebehov. Eksta Bostads AB är ett kommunalt bostadsbolag och har sedan begynnelsen arbetat med solenergi i sina fastighetsbestånd med mycket gott resultat. 

• Beställare: Eksta Bostads AB
• Solcellsmoduler: Solarwatt 300Wp, 362 st.
• Växelriktare: SMA 9st.
• Systemets installerad effekt: 108,6 kWp
• Batterilagring: TesVolt 28,8kW
• Beräknat årsutbyte: 102.300 kWh


OBJEKT: HULEBÄCKSGYMNASIET

FAKTA HULEBÄCKSGYMNASIET:

• Solcell: JA Solar 265Wp, 174 st.
• Inverter: Fronius Symoi 20kW, 25W, 2 st.
• Säkerhetsbrytare DC: Mertz 1000V, 8 st.
• Effekt: 46.2kWp
• Beräknat årsutbyte: 44000kWh
• Beställare: Härryda Kommun

Våren 2017 monterades ett solcellssystem på Hulebäcksgymnaiset i Mölnlycke. Montaget skedde på falsat plåttak i falsfästen i rostfritt stål. Systemet är inkopplat mot en webportal och överordnat system. Effecta monterade även en visningsdisplay i entrén. 

Bilder Hulebäcksgymnasiet

plana solfångare

Skenmontage falsfäste

Hulebäcksgymnasiet

Falsfästen och skenor monterades på befintligt falsat plåttak. Ingen håltagning krävs i skalet för fästen.

Solceller monterade

Hulebäcksgymnasiet

Solcellerna monteras på skensystemet. 

Arbete pågår i UC

Hulebäcksgymnaiset

Arbete pågår med installation av växelriktare i UC med tillhörande brytare och central.


OBJEKT: KUNGÄLVS STADSHUS

FAKTA KUNGÄLVS STADSHUS:

• Solcell: Solarwatt 265 Wp, 436 st.
• Inverter: SAM STP 5000 - 15000 TL - 20, 10 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 28 st.
• Effekt: 115.5 kWp
• Beräknat årsutbyte: 106.500 kWh
• Beställare: Tuve Bygg AB

Vintern 2014 monterade Effecta ett solcellssystem på Kungälvs stadshus. Montaget skedde ovan papp med en rostfri montageplatta som skruvades i råspont och sedan fick ett nytt tätskikt ovan montaget. Systemet är kopplat mot en webportal för övervakning och larm. 

Bilder Kungälvs stadshus

plana solfångare

Solceller ovan papptak

Kungälvs stadshus

Undercentral

Kungälvs stadshus

Solceller ovan papptak

Kungälvs stadshus

OBJEKT: ÅSA ÄLDREBOENDE

FAKTA ÅSA ÄLDREBOENDE:

• Solcell: Solarwatt 265 Wp, 66 st.
• Inverter: SMA STP 15000 TL, 4 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 4 st.
• Effekt: 17.4 kWp
• Beräknat årsutbyte: 16.300 kWh
• Beställare: Erlandsson Bygg AB

Våren 2014 monterade Effecta ett solcellssystem på Åsa äldreboende. Montaget skedde på ett falsat plåttak och växelriktare med tillbehör monterades i fläktrum. LED display är monterad i entré för att visa besökare status av anläggningen.

Bilder Åsa äldreboende

Inverter i fläktrum

Åsa äldreboende
plana solfångare

Solceller falsat plåttak

Åsa äldreboende

Central

Åsa äldreboende

OBJEKT: ELON KUNGSBACKA

FAKTA ELON KUNGSBACKA:

• Solcell: Astronergy 265 Wp, 162 st.
• Inverter: Fronius Symo 20, 2 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 7 st.
• Effekt: 42.9 kWp
• Beräknat årsutbyte: 43.500 kWh
• Beställare: ELON Kungsbacka

Effecta har under våren 2016 monterat och driftsatt ett solcellssystem på ELON butiken i Kungsbacka. Montaget utfördes på ett platt papptak med ett ballastsystem. Växelriktare och central gjordes i ett närliggande fläktrum. Växelriktarna kopplades mot en LED display vilken är monterad i en entré för visning av driftstatus. Systemet är kopplat mot Mod-Bus

Bilder ELON Kungsbacka

Inverter i fläktrum

ELON Kungsbacka

Solceller ovan tak

ELON Kungsbacka
plana solfångare

Ballastsystem platt tak

ELON Kungsbacka

OBJEKT: VALLDA HEBERG (DEL AV)

FAKTA VALLDA HEBERG:

• Solcell: Vision (glas/glas) 255 Wp, 162 st.
• Inverter: SMA STP 17000TL, 2 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 8 st.
• Effekt: 41.3 kWp
• Beräknat årsutbyte: 40.500 kWh
• Beställare: NCC Construction AB

Effecta har under våren 2013 monterat och driftsatt ett solcellssystem på en verksamhetslokal i Vallda Heberg. Montaget skedde på ett falsat plåttak och växelriktare med tillbehör monterades i en undercentral. Förutom solcellsentreprenaden så har Effecta även levererat flera större solvärmesystem i Vallda Heberg. Anläggningarna har blivit mycket uppmärksammade och bland annat vunnit årets solpris.

Bilder Vallda Heberg solcellsmontage

Solceller falsat plåttak

Vallda Heberg
plana solfångare

Växelriktare i undercentral

Vallda Heberg

Solceller falsat plåttak

Vallda Heberg

OBJEKT: APELSINEN (FLERBOSTADSHUS)

FAKTA APELSINEN:

• Solcell: Solarwatt 265 Wp, 265 st.
• Inverter: Fronius Symo 20kW, 3 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 13 st.
• Effekt: 72 kWp
• Beräknat årsutbyte: 73.500 kWh
• Beställare: Eksta Bostads AB

Effecta har under våren 2016 monterat och driftsatt ett solcellssystem på Kungsbackas högsta fastighet. Montaget skedde på papptak där närmare 500 specialanpassade fästen skruvades i taket. Ovanför takfästen brändes en papplapp för att säkerställa täthet. växelriktare med tillbehör monterades i ett närliggande fläktrum.

Bilder Apelsinen solcellsmontage

Montage pågår

Apelsinen
plana solfångare

Växelriktare i undercentral

Apelsinen

Tätning av papptak

Apelsinen

OBJEKT: SIGNESHUS ÄLDREBOENDE

FAKTA SIGNESHUS ÄLDREBOENDE:

• Solcell: Astronergy 265 Wp, 256 st.
• Inverter: Fronius Symo 15kW, 4 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 12 st.
• Effekt: 70.4 kWp
• Beräknat årsutbyte: 71.000 kWh
• Beställare: Eksta Bostads AB

Effecta har under 2016  monterat ett solcellssystem på Signeshus äldreboende i Kungsbacka. På tegeltaket monterades ett montagesystem från Schletter där modulerna placerades. Systemet är delat på fyra tak och inverters är monterade i två fläktrum.

Bilder Signeshus äldreboende solcellsmontage

Montage pågår

Signeshus äldreboende
plana solfångare

Växelriktare i fläktrum

Signeshus äldreboende

Takgenomföring kablage

Signeshus äldreboende

OBJEKT: TRÖNNINGE FÖRSKOLA

FAKTA TRÖNNINGE FÖRSKOLA:

• Solcell: Solarwatt (glas/glas) 255 Wp, 90 st.
• Inverter: SMA STP 20000TL, 1 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 6 st.
• Effekt: 23 kWp
• Beräknat årsutbyte: 24.000 kWh
• Beställare: NCC Construction AB

Effecta har under hösten 2015 monterat och driftsatt ett solcellssystem på en nybyggd förskola i Trönninge utanför Varberg. Montaget skedde på papptak och växelriktare med tillbehör monterades i byggdnadens elcentral. Till systemet kopplades ett överordnat system och en visningsdisplay. 

Bilder Trönninge förskola solcellsmontage

Monterade solceller

Trönninge förskola
plana solfångare

Växelriktare i fläktrum

Trönninge förskola

Kabelmärkning, detaljbild

Trönninge förskola

OBJEKT: NYA KOLLASKOLAN

FAKTA KOLLASKOLAN:

• Solcell: Vision 245 Wp, 298 st.
• Inverter: SMA STP 15000TL-20000TL, 4 st.
• Säkerhetsbrytare DC: ABB 1000V, 17 st.
• Effekt: 73 kWp
• Beräknat årsutbyte: 71.000 kWh
• Beställare: Tuve Bygg AB

Effecta har under våren 2014 dimensionerat, monterat och driftsatt ett solcellssystem på nya Kollaskolan i Kungsbacka. Montaget gjordes genom att fästen limmades på takets gummiduk där fästskenor och solceller sedan monterades. I systemet finns även övervakning och en display som visar produktion för dagen, totalt och effekt.

Bilder Kollaskolan solcellsmontage

Montage solceller

Kollaskolan
plana solfångare

Växelriktare i undercentral

Kollaskolan

Skensystem papptak

Kollaskolan

OBJEKT: FÖRSKOLA TÖLÖ ÄNGAR

FAKTA FÖRSKOLA TÖLÖ ÄNGAR:

• Solcell: Astronergy full black 285 Wp, 66 st.
• Inverter: Fronius Symo 15 kW, 1 st.
• Effekt: 18.8 kWp
• Beräknat årsutbyte: 17.300 kWh

Effecta har monterat och driftsatt ett solcellssystem på en nybyggd förskola i Tölö. På det falsade plåttaket monterades 66 st solceller av den snygga modellen full black. På taket monterades även sensorer för mätning av temperaturer och solinstrålning. I ett närliggande fläktrum monterades inverter, säkerhetsbrytare och överspänningsskydd.

Bilder Tölö Ängar förskola solcellsmontage

Solceller Mono

Tölö Ängar förskola
plana solfångare

Växelriktare i fläktrum

Tölö Ängar förskola

Monopaneler

Tölö Ängar förskola

OBJEKT: EKSTA BOSTADS AB KONTOR

FAKTA EKSTA BOSTADS AB:

• Solcell: Astronergy 265 Wp, 88 st.
• Inverter: Fronius Symo 20 kW, 1 st.
• Effekt: 22.3 kWp
• Beräknat årsutbyte: 23.000 kWh
• Batterisystem: Box Of Energy 24kW


Effecta har under 2016  monterat ett solcellssystem med batterilager för Eksta Bostads AB. Montaget skedde på ett plant tak med Schletter montagesystem vilket säkrades med ballast. I systemet installerades ett 24 kW batterilager vilket förser fastigheten med el nattetid samt för snabbladdning av elbilar. En display som visar information från systemet installerades i entren.

Bilder Eksta Bostads ABs kontor, solcellsmontage

Solceller på ballastsystem

Eksta bostads AB

Batterilager solceller

Eksta bostads AB
plana solfångare

Ballastsystem för platt tak

Eksta Bostads AB

OBJEKT: GRUPPBOENDE

FAKTA GRUPPBOENDE:

• Solcell: Astronergy 265 Wp, 21 st.
• Inverter: Fronius Hybrid 4 kW, 1 st.
• Effekt: 5.5 kWp
• Beräknat årsutbyte: 4.800 kWh
• Batterisystem: Fronius Solar Battery 4.5kW
• Beställare: Erlandsson Bygg AB


Effecta har monterat och driftsatt ett solcellssystem på tre nybyggda gruppboenden. Solcellerna monterades med Schletter montagesystem för tegeltak. I ett närliggande elrum monterades  inverter men ett batterisystem från Fronius. Överskottsenergin från solen lagras i batteriet för att avge energi på kvällen

Bilder Gruppboende, solcellsmontage

Solceller

Gruppboende

Växelriktare

Gruppboende
plana solfångare

Batterilager

Gruppboende