Skip to main content

Bidrag för solcellsinstallationer

Genom åren har flera olika bidrag och stöd i varierande omfattning erbjudits från stat och länsstyrelser. Under 2020 och 2021 gjordes systemet om och man har nu ett system på plats som påminner mycket om ROT avdraget för privatpersoner. 

BIDRAG PRIVATPERSONER

2021 gjordes det tidigare bidraget om till ett skatteavdrag som kallas "Grön teknik". Den stora skillnaden mot tidigare bidrag är att Gröna teknik hanteras som en skattereduktion, i praktiken blir det som ett ROT avdrag direkt på fakturan från leverantören. 

Regler & villkor för grönt avdrag:

• Sökande är minst 18 år gammal
• Betalt in tillräckligt med skatt i förhållande till ansökt belopp.
• Maximalt 50.000 kronor per person och år.
• Du bor helt eller delvis i bostaden där arbetet utförs.
• Du har ägande i bostaden där arbetet utförs.
• Kan inte kombineras med ROT-avdrag.

För fullständiga villkor läs mer på Skatteverkets hemsida.

En stor skillnad för Grönt avdrag jämfört med ROT avdrag är att det även gäller för nybyggda hus.

Stödnivåer på olika installationer:

• Nätanslutet solcellssystem: 15% av material och arbete
• System för lagring av egenproducerad elenergi: 50% av material och arbete.
• Laddningspunkt för elfordon: 50% av material och arbete.

"Effecta Energy Solutions AB är en komplett och trygg solcellsentreprenör i storgöteborg och Halland. Vi levererar system från idé till driftsatt system med vår egen personal."

BIDRAG FÖRETAG

Det tidigare solcellsstödet som fanns till företag och offentliga verksamheter har utgått. 

BEHÖVS STÖDET FÖR LÖNSAMHET?

Nej, det behövs inget stöd för att företag skall kunna få en mycket god lönsamhet i en solcellsanläggning. När det tidigare bidraget infördes var investeringskostnaden mer än dubbelt så stor. 

I dagsläget är det billigare att investera i solceller än vad det var tidigare med bidraget. Goda nyheter för er som är intresserade av solceller!

Kontakta oss för offert och energiberäkning med kalkyl.